سامانه مدرسه هوشمند پویان

 تقویم روز
 پانل ورود کاربران

 آمار بازدید ها

1-   داشتن شرایط ورود به رشته مورد نظر :

دانش آموزان برای این که بتوانند به رشته مورد نظر خود راه پیدا کنند باید سه شرط را دارا باشند .                     الف) قبولی در خرداد :

همان طور که می دانید اکثر رشته های خوب در همان خرداد ماه ظرفیت آن کامل می شود . پس دانش آموزی که در شهریور ماه قبول می شود ، به دلیل پر شدن در رشته مورد نظر نمی تواند به رشته مورد علاقه خود راه پیدا کنند بنا بر این نا گزیر رشته ای را که ظرفیت آن پر نشده است انتخاب می کند که ممکن است مورد علاقه نباشد.  

ب) معدل بالا:

دربسیاری از رشته هایی که دانش آموزان می خواهند وارد شوند به دلیل تراکم زیاد دانش آموزان شرط معدل قرار داده اند. امروزه در رشته های فنی و حرفه ای به دلیل تراکم زیاد دانش آموزان شرط معدل برای ورود به رشته ها گذاشته شده است .، که معمولا کمترین معدل برای رشته صنایع چوب با معدل 14و بیشترین معدل برای رشته های

الکترنیک ، متالوژی ،مکانیک ،.... می باشد . که معمولا 15و16و17و....می باشد.      

ج) نمره ریاضی و فیزیک بالا برای

 

انسانها در طول زندگی     خود سه انتخاب مهم انجام می دهند .

1-   انتخاب رشته

2-   انتخاب شغل

3-   انتخاب همسر

معمولاانتخاب اول دو انتخابدیگر را تحت شعاع خود قرار می دهد. در انتخاب رشته دانش آموزان باید ملاک های زیر را در نظر بگیرند.

1-   علاقه

2-   داشتن شرایط ورود به رشته

3-   مطالعه و تحقیق در باره رشته مورد نظر

4-   منطبق بودن استعداد و بهره هوشی فرد با رشته مورد نظر

5-   بازار کار

6-   میزان درآمد

7-   موقعیت فرهنگی و اجتماعی شغل ها منتهی به این رشته                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

با توجه به ملاک های بالا در باره هریک مختصرا توضیح خواهیم داد.

2-   علاقه :

در انتخاب رشته علاقه به رشته مورد نظر است. اگر دانش آموز به رشته ای که انتخاب می کند علاقه نداشته باشد ، مسلما نخواهد توانست در آن رشته پیشرفت کند.

علاقه به رشته مورد نظر شرط لازم است ولی کافی نیست . در این مورد دانش آموز باید شرایط ورود به آن رشته را نیز دارا

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاور شاهد آل یاسین

 

 

 

 

 

 

 

 

اردیبهشت ماه 94

 

 
 جستجو