سامانه مدرسه هوشمند پویان

 تقویم روز
 پانل ورود کاربران

 آمار بازدید ها
در این جلسه که والدین دانش آموزان طرح شاهد حضور داشتند .خانم جعفر یانی به عنوان نماینده انتخاب شدند . بحث و بررسی مشکلات دانش آموزان طرح شاهد با گزارش مشاور و صحبت های والدین در ارتباط با مشکلاتشان با فرزندان و همسران جانباز
 جستجو