سامانه مدرسه هوشمند پویان

 تقویم روز
 پانل ورود کاربران

 آمار بازدید ها

برنامه سالانه مشاور

دبیرستان پسرانه شاهد آل یاسین (دوره اول )

 

 

 

نام و نام خانوادگی مشاور : مرتضی عین آبادی

 

 

 

 

 

سال تحصیلی 94-93

برنامه سالانه مشاور دبیرستان شاهد آل یاسین در سال تحصیلی 94-93

بعد از ثبت نام دانش آموزان و مشخص شدن ثبت نام قطعی آنان پس از 15/6/93 کار مشاور برای مصاحبه آغازین در ابتدای سال تحصیلی آغاز می گردد . در این جلسه که به دانش آموزان و والدین آنان نوبت داده می شود بر اساس نوبت به مشاور دبیرستان مراجعه نموده و کار های زیر برای آنان انجام می پذیرد .

1-     مصاحبه آغازین با دانش آموزان و والدین آنان و دریافت اطلاعات مورد نیاز مشاور مانند مشکلات سال قبل در انجام تکالیف و کار های مربو ط به مدرسه .

2-     بررسی مشکلات شخصیتی در دانش آموز و والدین و شناسایی دانش آموزان دارای مشکل مانند : اضطراب ، استرس ، پرخاشگری ،....و برنامه ریزی برای حل مشکلات انان در همان ابتدای سال تحصیلی .

3-     گرفتن تست اضطراب کودکان از دانش آموزان درجهت شناسایی داتنش آموزان اضظرابی و حل مشکلات آنان با استفاده از مشاوره در ابتدای سال تحصیلی .

4-     گرفتن تست هوش کتل از دانش آموزان برای شناسایی دانش آموزان تیز هوش و عدم برچسب زنی از سوی دبیران برای سال تحصیلی و همچنین عدم برچسب زنی و الدین به دانش اموزان خود مانند :خنگ بودن ،نفهم ،...

5-     گرفتن تست عزت نفس کوپر اسمیت : برای شناسایی دانش آموزان کمرو ،خجالتی و طرد شده توسط والدین

6-     انجام کار های مشاوره ای برای دانش آموزان در جهت حل مشکل ، عدم اعتماد به نفس ، کمبود عزت نفس ،

7-     تشکیل پرونده مشاوره ای برای آنان (شامل تست هوش کتل ، اضظراب آشکار کودکان ،عزت نفس کوپر اسمیت ،

8-     مشاوره با والدین و دانش آموزان در مردادوشهریور ماه و قبل از سال تحصیلی به مشاور این امکان را می دهد تا :

اولا با حضور دانش آموز و والدین و مشاوره با آنان به مشکلات آنان پی ببرد ثانیا بتواند در جهت حل مشکل گام بردارد و با فراغت بالی که دانش آموز و والدین دارند این مهم امکان پذیر است    .

ثالثا:مشاوره در ابتدای سال تحصیلی این امکان را به دانش آموزان جدید می دهد تا با کار مشاور آشنا شده و مراجعه به مشاور را برای آنان ساده تر نماید .

9-     تشکیل پرونده برای تک تک دانش آموزان : تشکیل پرونده برای تک تک دانش آموزان این امکان را به مشاور می دهد تا فرم های مشاوره ای شامل (تست هوش کتل ،تست اضطراب کودکان ،فرم خلاصه مشاوره ای مشاوره با دانش اموزان ووالدین آنها) برای هر دانش آموز تهیه نموده و خدمات مشاوره ای که به هر دانش آموز در جلسات قبل داده می شود مطلع شده و بتواند ادامه خدمات را با اطلاع کافی ارائه نماید.

10- ارجاع دانش آموزان بیش فعال و بیماری های حاد روانی به کلنیک روانی و روانپزشک برای ادامه درمان : پس از شناسایی دانش آموزان با مشکل حاد در جلسات مشاوره و گرفتن تست برای درمان مناسب با خود دانش آموز و والدین آنان برای ادامه مشاوره به مراکز تخصصی معرفی می شوند.

11- مشاوره با دانش آموزان و والدین دانش آموزانی که مشکل آنان حاد نیست : پس از شناسایی مشکل دانش آموز در جلسه اول مشاوره برای درمان و حل مشکل دانش آموز درتابستان برای دانش آموز و والدین آنان وقت گذاشته می شود تا برای حل مشکل طی جلساتی برای رفع آن اقدام شود.

12- تایپ صورت وضعیت دانش آموزان سال اول و قرار دادن آن در اختیار رئیس مدرسه به صورت محرمانه تا آشنایی با دانش آموزان سال اول داشته باشند.

13- شناسایی دانش آموزان ضعیف درسی طرح شاهد : با ارائه فرمی که در اختیار دبیران قرار می گیرد که شامل اسامی دانش آموزان طرح شاهد در هر پایه می باشد ؛با گذاشتن ضربدر دانش آموزان ضعیف شناسایی شده و با ارائه رضایت نامه از سوی والدین به کلاس های جبرانی طرح شاهد هدایت می شوند.

14- بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان طرح شاهد به صورت فردی ،درصورت وجود مشکل دعوت از والدین و مشاوره با دانش آموز و والددین برای حل مشکل.

15- حضور در خانه دانش آموزان طرح شاهد و گفتگو با والدین و دانش آموز به اتفاق رئیس مدرسه و معاونان پرورشی و آموزشی جهت صمیمیت بیشتر بین دانش آموز و اولیاء مدرسه و عدم احساس تنهایی در حل مشکلات در مدرسه .

16- دادن برنامه درسی برای هر پایه : در هفته اول سال تحصیلی با نظر خواهی از دبیران و دانش آموزان ؛برنامه ای به دانش آموزان ارئه می شود تا آنان بتوانند با برنامه درس بخوانند و از اتلاف وقت جلوگیری شود . به گفته دانش آموزان و والدین این برنامه به آنان کمک می کند تا از مشاجره و بحث و جدل بین آنان جلو گیری می کندو آرامش روانی را برای آنان در محیط خانه به ارمغان می آورد. این برنامه برای هر کلاس یک برنامه و برای 13 کلاس 13 برنامه جداگانه نوشته می شود .در نوشتن برنامه فعالیت های ثابت و متغیر دانش آموز در نطر گرفته می شود و زیبایی برنامه لحاظ می شود.

17- برگزاری هفته بهداشت روان :برگزاری مسابقه نقاشی بین دانش آموزان ؛ ارائه نمایشگاه در هفته بهداشت روان ،حضور در کلاس و مراسم آغازین برای صحبت در باره هفته بهداشت روان ، دعوت از والدین و صحبت با آنان .

18- دادن فرم به دبیران : برای معرفی دانش آموزان ضعیف درسی و مشکلات انضباطی و مشاوره با دانش آموز و والدین و گرفتن راحل از دانش آموز و پی گیری جهت حل مشکل

19-مشاوره گروهی با دانش آموزان شاهد برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان طرح شاهد در ابتدای سال تحصیلی بعد از امتحان ماهانه اول ، ترم اول ، ترم دوم و قبل از امتحانات ترم دوم .

20- مشاوره گروهی با دانش آموزان در باره موضوعات مورد علاقه

21- اجرای تکنیک صندلی داغ در کلاس ها برای رفع مشکلات ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان .با این تکنیک می توان معایب و محاسن دانش آموزان را مورد بررسی قرار داد .

21- پذیرش والدین دانش آموزان برای رفع مشکلات دانش آموزان آنان ؛به صورت تلفنی و حضوری

22- برگزاری کلاس های آموزش خانواد ه با موضوعات پیشنهادی از سوی والدین به صورت کارگاهی .

الف) عوامل موفقیت و شکست در دانش آموزان با توجه به نظریه گلاسر

ب) آشنایی والدین با دوره نوجوانی ، هویت نوجوان ، بهداشت بلوغ در نوجوانان

ج)برگزاری کارگاههای مهارتهای زندگی برای والدین ( مهارت کنترل اضطراب ، مهارت کنترل خشم ، مهارت تصمیم گیری موثر و....)

23- تهیه بروشور برای مناسبت های هفته بهداشت روان وهفته مشاغل و در اختیار والدین قرار دادن .

24- دادن برنامه پیشنهادی مشاور برای امتحانان هر پایه در ترم اول و دوم : برای جلو گیری از اتلاف وقت از سوی دانش آموزان و ایجاد استرس در آنان به جهت کمبود وقت ؛ برنامه ای مطالعاتی به دانش آمو ز داده می شود تا به موفقیت تحصیلی او کمک شود.

25- مقایسه عملکرد دانش آموزان در ترم اول و ماه های گذشته و مشاوره با دانش آموزان و والدین دانش آموزانی که دچار افت تحصیلی شده اند.

26- برگزاری مشاوره گروهی با دانش آموزان دارای ضعف درسی و آموزش روشهای مطالعه صحیح به آنان

معرفی دانش آموزانی که دچار افت تحصیلی شده اند به کلاس های جبرانی بعد از فروردین ماه برای ترم دوم .

27- مشاوره با دانش آموزانی ارجاعی که معاونان و دبیران معرفی می کنند به صورت فردی و در بعضی از موارد تماس با والدین و دعوت از آنان جهت حل مشکل و مشاوره با دانش آموز و والدین آنها و مشاوره خانواده با آنان

28- حضور در جلسات دبیران و ارائه مطلب در باره دانش آموزان مشکل دار و طرح شاهد . ارائه مطلب برای دبیران در باره نظریه گلاسر در جلسه مهر ماه

بیان مطلب در باره هوش هیجانی در جلسه دی ماه برای شورای دبیران

29- ارتباط موثر با دبیران جهت حل مشکلات دانش آموزان مشکل دار و کمک از آنان و شنیدن راحل های آنان و مشکلاتی که با دانش آموزان دارند.

30- حضور در جلسات مشاروه شهرستان .

31- حضور مداوم در بین دانش آموزان : در زنگ تفریح و مراسم آغازین و ارتباط موثر با دانش آموزان جهت حضور بیشتر در دفتر مشاوره و بیان مشکلاتشان با راحتی بیشتر .

32- ارتباط با معلمین رابط برای دانش آموز ناشنوا جهت موفقیت بیشتر او در درس ها .

33- حضور در مدرسه 20 ساعت که با توجه به انتظارات اولیاء دبیرستان و والدین دانش آموزان بسیار کم است .

34- معرفی دانش آموزان مشکل دار پس از پایان کلاس آموزش خانواده توسط والدین و مشاوره با او در روزهای هفته

35- پاسخگویی به سئولات دانش آموزان در کلاس و صندوق ارتباط با مشاور از طریق سایت مدرسه.

36- حضور در مراسم آغازین با مناسبت های مختلف هفته بهداشت روان و هفته مشاغل

37- بررسی علت غیبت دانش آموزان طرح شاهد در کلاس جبرانی وتماس با والدین

38- برگزاری جلسه آموزش خانواده مخصوص والدین دانش آموزان طرح شاهد .

39- برگزاری آموزش خانواده با موضوع بهداشت دوره بلوغ برای والدین و آموزش آنان در باره بلوغ در دروان نوجوانی و هویت نوجوان .

40- حضور در کلاس های دانش آموزان و بحث و بررسی بهداشت دوره بلوغ در آنان .آشنایی دانش اموزان در باره بلوغ در دروه نوجوانی به دست آوردن هویت ، بهداشت دوره بلوغ و....

41- مشاوره گروهی به دانش آموزان دارای ضعف درسی پس از پایان امتحانات ماهاهانه اول ،14 نفر پایین هر پایه برای هفتم جدا و هشتم هم جدا .

42- مشاوره گروهی با ددانش آموزان دارای ضعف انضباطی و ارائه راهکار توسط خود دانش آموزان برای بهبود رفتار های دوستانشان .

دعوت از والدین دانش آموزان مشکل دار و مشاوره با والدین و دانش آموزان .واقعیت درمانی کار می شود .

 

 

واحد مشاوره دبیبرستان شاهد آل یاسین (دوره اول ) :مرتضی عین آبادی

 جستجو