سامانه مدرسه هوشمند پویان

 تقویم روز
 پانل ورود کاربران

 آمار بازدید ها

نام و نام خانوادگي دانش آموز :                                             نام پدر :                               تاريخ :   /     / 93

امتياز ورود به مدرسه :                        تعداد فرزندان :                                 دانش آموز طرح شاهد :                      

   شغل پدر :                       سن پدر :                                     شغل مادر :                            سن مادر :

تحصيلات پدر :                                                                 تحصيلات مادر :          

درصدر جانبازي پدر :                         مدت جبهه پدر :                             مدت اسارت پدر :

علاقه مند به شركت در كلاس هاي آموز ش خانواده :

آدرس منزل:

آيا فرزند شما بيماري خاصي دارد ؟

 

 

در صورت فوت يا طلاق والدين علت و زمان آن مشخص شود و مشخص شود دانش آموز اكنون با چه كسي زندگي مي كند .

 

نظر والدين در باره دانش آموز : ( شما فرزند خود را چگونه توصيف مي كنيد ) ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

چه انتظاراتي از فرزند خود در امور تحصيلي داريد ؟

 

 

 

در چه ضمينه اي دانش آموز شما داراي استعداد است ،كه مدرسه مي تواند از آن استفاده نمايد؟

 

 

 

 

فرزند شما در چه دروسي ضعيف و در چه دروسي قوي مي باشد ؟

 

 

 

 

 

 

آيا در خانه شما آرامش رواني براي فرزندانتان برقرار است ؟

 

 

 

 

آيا خود يا همسرتان بيماري خاصي داريد ؟

 

 

 

فرزند شما اوقات فراغت خود را چگونه مي گذراند؟

 

 

 

صحبت خاصي داريد درجهت كمك به فرزندتان و شناسايي بهتر او بفرماييد .

 

 

 

 

 

 

 

نمره تست اضطراب دانش آموز :                                                          نمره بهره هوشي دانش آموز :

 

 

واحد مشاوره شاهد آل یاسین : مرتضي عين آبادي

 جستجو