سامانه مدرسه هوشمند پویان

 تقویم روز
 پانل ورود کاربران

 آمار بازدید ها

در برنامه های هفتگی نکات زیر را به خاطر داشته باشید  

الف. بلافاصله بعد از عدا مطالعه بکنید حداقل 3دقیقه بعد ازعدا مطالعه خود را شروع کنید.

ب.به حالت خوا بیده و درازکش مطالعه نکنید.

ج.دروس مشابه و با مشکل را پشت سر یکدیگر مطالعه نکنید.

د.در هنگام مطالعه آرامش داشته باشید.

ه.حتی الامکان در محیطی ثابت مطالعه کنید.

ز. از میز و صندلی ودر صورت نیاز چراغ مطالعه واز فاصله ی مناسب مطالعه کنید.

ح.در هنگام مطالعه فعال باشید (یادداشت برداری ،خلاصه نویسی و...).

ط.ساعات اولیه مطالعه یک تا یک ساعت وپانزده دقیقه می توانید مطالعه کنید ودر ساعت های سوم به بعد پنجاه دقیقه،پنجاه دقیقه مطالعه صورت می گیرد.

ک.بین ساعت های مطالعه ده تا پانزده دقیقه استراحت کنید.

ل.در زمان استراحت و اوقات فراغت می توانید با مطالعه مجلات و مقاله های مرتبط با موضوعات درس های مختلف نهایت استفاده را از این زمان داشته باشید.

م.در زمان استراحت ضمن نرمش های معمولی می توانید از مواد غذایی مقوی و سبک و همچنین مایعات استفاده نمایید.

 

 

جهت درس خواندن درطی سال تحصیلی نکات زیر رادرنظر داشته باشید.

1.پیش از مطالعه(مرور سطحی و کلی درس ها آینده قبل از شروع کلاس ها در هر جلسه داشته باشید)

 

2.یادگیری فعال در کلاس حضورفعال و بر تلاش در کلاس داشته باشید(نظیر شرکت در پرسش و پاسخ کلاسی یادداشت برداری تمرکز کامل در یاد گیری مطلب در کلاس و...)

3.یاد گیری دروس و انجام تکالیف هر جلسه در همان روز انجام شود و در مورد درس های روز حتما مرور کامل درطی ترم و سال تحصیلی انجام شود.

4.امتحانات آزمایشی در منزل انجام شود(به شکل خود آموزن سوالهای تستی و شفاهی و...)

5.مرور مداوم و مستمر مطالب یاد گرفته شده یا برنامه ریزی جامع و کامل در طی ترم و سال تحصیلی انجام شود.

6.آمادگی جهت امتحانات ترم (که شامل دوره کردن مرور کامل و کلی درس ها یاد گرفته شده تمرین سوالهای امتحانی و...)

7. شرکت در امتحانات اصلی در همه ی مراحل دقت و تمرکز و اعتماد به نفس آرامش پشتکار و اداره ی و...ضروری به نظر می رسد.

در صورت نیاز به راهنمایی ،واحد مشاوره راهنمای شاهد4 پاسخگوی شماست

 جستجو