سامانه مدرسه هوشمند پویان

 تقویم روز
 پانل ورود کاربران

 آمار بازدید ها

اولیا محترم پایه های هشتم 
جلسه مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان 
فردا یکشنبه ۱۴۰۱/۱/۲۱
ساعت ۱۷/۳۰ 
موضوعات جلسه 
بررسی شرایط حضوری مدارس 
هدایت تحصیلی 
افت و رشد دانش اموزان 
جشن تکلیف پایه های هشتم 
حضور یکی از اولیا الزامی است . با تشکر

 جستجو
 کانال خبری آموزشگاه
 اوقات شرعی