سامانه مدرسه هوشمند پویان

 تقویم روز
 پانل ورود کاربران

 آمار بازدید ها

با سلام و احترام 
به عرض میرساند با توجه به حضوری شدن کلاسهای پایه نهم از شنبه ۷ اسفند و عدم هماهنگی ساعات حضوری کلاسها با ساعات مجازی و جهت جلوگیری از بی نظمی و سر در گمی دانش آموزان ساعات مجازی کلاسهای پایه های هفتم و هشتم  از روز شنبه ۷ اسفند ماه از طریق شاد و یا اسکای روم بر اساس برنامه کلاسی اعلام شده ، به شرح زیراعلام میگردد.
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
ساعات برگزاری کلاسهای مجازی هفتم و هشتم ؛ 

?زنگ اول و دوم ساعت ۸ الی ۸/۵۰ 

♦️زنگ تفریح ۸/۵۰ الی ۹/۱۵ 

?زنگ سوم و چهارم ساعت ۹/۱۵  الی ۱۰/۰۵ 

♦️زنگ تفریح ۱۰/۰۵  الی ۱۰/۳۰

?زنگ پنجم و ششم ساعت ۳۰ /۱۰ تا ۱۱/۲۰

♦️زنگ تفریح ۱۱/۲۰  الی ۱۱/۴۵

?زنگ هفتم ساعت ۱۱/۴۵ الی ۱۲/۲۰

? کلاسهایی که به تشخیص دبیر محترم نیاز به فضای اسکای روم داشته باشد در همان کلاسهای شاد توسط دبیر اطلاع رسانی خواهد شد . با تشکر  

 جستجو
 کانال خبری آموزشگاه
 اوقات شرعی